فرماندارنمین:مشاهیر و نویسندگان نمین نقش مهمی در شکوفایی استعدادهای علمی منطقه دارند

فرماندار نمین در جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نمین کتابت را موجب انتقال بی واسطه تجربه و آگاهی ها به نسل آتی دانست.

 
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل؛ اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نمین با حضور فرماندار و مدیر کل کتابخانه های عمومی استان و جمعی از فرهیختگان این شهرستان در محل کتابخانه عمومی آبی بیگلو برگزار شد.
فرماندار نمین در جلسه با اشاره به  اینکه انتقال شفاهی و سینه به سینه موجب تحریف سخنان می شود افزود؛ انتقال مفاهیم علمی از طریق کتاب به نسلهای آتی آن را از گزند تحریفات مصون نگه می دارد و قرآن بزرگ ترین کتاب آسمانی و معجزه بی بدیل الهی است که به صورت مکتوب بر بندگان  نازل شده است و مفاهیم مهم علمی در این کتاب چراغ راه زندگی و هدایت را برای بشریت به ارمغان آورده است.
عاطف ناصری در بخش دیگری از سخنان خود استفاده از ظرفیت اعضای انجمن و فرهیختگان علمی و نویسندگان نمین را در توسعه علمی و فرهنگی منطقه و شکوفایی استعداد های منطقه مهم ارزیابی کرد و افزود؛سابقه تاریخی شهرستان نمین نشان می دهد که فضلا و فرهیختگان این شهرستان نقش مهی را ادوار تاریخی در حوزه های مهم فرهنگی بر عهده داشته اند.
رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نمین به نقش مهم رسانه های نوظهور اشاره کرد و خواستار استفاده بهینه از این ظرفیت ها در جهت توسعه فرهنگی شهرستان شد.
در ادامه این جلسه رباب عزیزخانی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان نیزبا اشاره به تامین زیر ساختهای مورد نیاز در حوزه کتابخانه های عمومی نمین از استمرار فعالیتهای فرهنگی و کتابخانه ای خبر داده افزود؛ نشست های مختلف مطالعاتی در کتابخانه های عمومی استان اجرا می شود و اجرای این برنامه ها نقش قابل توجهی در ترویج فرهنگ مطالعه دارد. 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 109